Relaxace

Psychologická diagnostika

Nabízím provedení psychologického vyšetření dětí, dospívajících, dospělých:

Vyšetření může být komplexní či zaměřené na konkrétní oblast - intelekt, osobnost, rodinu, vztahy, paměť, odolnost vůči stresu, přítomnost psychopatologické symptomatologie atd.

Délka a rozsah psychologického vyšetření či hodnocení se vždy odvíjí od zadání a od míry rizika.

Psychologické vyšetření:

Psychologické vyšetření je cílené vyšetření testovou baterií

  • 1. podle individuální zakázky klienta
  • 2. podle doporučení praktického lékaře
  • 3. podle doporučení specialisty
  •                                                        4. podle požadavku soudu