Arteterapie

Grafomotorika

MAXÍK
STIMULAČNÍ PROGRAM PRO:
  • předškoláky (děti od 5-ti let)
  • děti s odloženou školní docházkou
  • pro děti 1. a 2. třídy

Cíl stimulačního cvičení: lepší výkony ve škole, lepší připravenost

Během 15 týdnů se společně s dětmi budeme věnovat činnostem, které jsou zaměřeny na:

1. Nácvik nových pohybových stereotypů
2. Rozvoj komunikačních dovedností
3. Posilujeme zároveň dílčí funkce v těchto oblastech – zrakové, sluchové a v prostorové orientaci
4. Grafomotorické dovednosti
5. Koncentrace pozornosti

Lektorky PhDr. et Bc. Martina Rezková, Mgr. Alena Majerová,, Mgr. Marcela Štěpánková, všechny s certifikátem akreditovaným MŠMT č.j. 27 398/ 2007-25-580

Kurz se koná :
Městská poliklinika- Slovany, Francouzská tř. 4, Plzeň 326 00
1.patro Psychologické poradenství;

lze domluvit i jiné místo výuky dle vašich možností