Arteterapie

Hypnoterapie, hypnóza

Jak hypnóza funguje?

Hypnóza pracuje s konceptem vědomí a nevědomí (či podvědomí). Hypnóza není spánek. Hypnóza je změněný stav vědomí. Klient v průběhu terapie zaměřujeme vědomě pozornost dle svého uvážení na hlas terapeuta a nebo sleduje své pocity, jak se jeho tělo uvolňuje, je příjemně těžké, a nebo relaxuje, zatímco jeho nevědomí (podvědomí) pracuje v širších souvislostech ku jeho prospěchu.

Hypnoterapie je metoda, jež využívá stavu transu k léčení potíží, které nejsou v bdělém stavu řešitelné. Tato terapie umožňuje potlačit vědomí a vsugerovat pacientovi, že tělesné i psychické obtíže vymizely. Následně pak může terapeut  z podvědomí pacienta zjistit příčiny obtíží. Touto terapií se nejčastěji léčí různé druhy psychických poruch – fobie, stres, deprese, ale také bolesti bez zjevné příčiny či těžko vyléčitelné problémy nebo závislosti.

Co Vám pomůže hypnoterapie a hypnóza řešit.

Témata, se kterými se na nás klienti obracejí a chtějí hledat řešení s pomocí terapie, sugescí a hypnózy, jsou nejčastěji zdravotní potíže (kožní onemocnění, astma, problémy s imunitou, ekzém, zvýšená únava, nespavost, tetanie apod.), specifické potíže (úzkosti, fobie, závislosti, poruchy příjmu potravy, nadměrné pocení), tréma, úzkosti a sexuální potíže.

Hypnóza zaměřená na hubnutí - redukce nadváhy je zajímavá pro ty, kteří již zkoušeli různé cesty, jak zhubnout. Motivaci ke snížení nadváhy lze podpořit jak v rámci terapie individuální, tak můžete využít speciální skupiny zaměřené na toto téma.

Při potížích s otěhotněním, neplodností hypnóza zlepší psychické rozpoložení, ujasníte si, co je pro vás důležité a postupně můžeme pracovat na odblokování psychických bloků.

Odvykání kouření za podpory podvědomí / nevědomí je dalším tématem, pro které je psychoterapie a hypnóza vyhledávaná.

Relaxačně – motivační hypnoterapie - duševní relaxace, utlumení až odstranění únavového syndromu, celkové zklidnění, zbavení se trémy před náročnou životní situací (zkouška, přijímací pohovor, ...), využití při řešení spasmatických problémů (zatuhlost, křeče), ...

Jak hypnoterapie probíhá?

Po úvodním rozhovoru, kdy si nastavujeme cíl spolupráce a cesty k němu, klient postupně vstupuje do hypnózy. Pracujeme formou přímých a nepřímých sugescí, uvolnění či aktivace dle zakázky klienta. Sezení netrvá déle než 60 minut.

Vstoupí do hypnózy opravdu každý?

Každý z nás je neopakovatelný originál, je jedinečný a stejně tak také vstup a prožitek hypnózy je pro každého jiný, originální a jedinečný. Svým vlastním způsobem vstoupí do hypnózy každý, kdo chce (nikdo nemůže být zhypnotizován proti své vůli) a naučí se to. Hypnabilita je schopnost člověka, jako každá jiná. Někdo je nadanější a jde mu to samo, někdo se to musí naučit. Někomu stačí zavřít oči, soustředí se na výdech a vstoupí do hypnózy, jiný k tomu potřebuje něco jiného. Proto také mimo klasické hypnózy u nás ve Škole manažerského rozvoje terapeuti využívají nedirektivní a nenásilný způsob vedení hypnózy tzv. Ericksonovský přístup založený na přizpůsobení se potřebám klienta.

Kolik hypnotických sezení je zapotřebí pro vyřešení potíží?

Vše v životě co má být trvalé a užitečné vyžaduje Váš čas, energii a úsilí. Stojíte-li o skutečné vyřešení Vašich problémů a potíží vězte, že sezení bude více. Počet sezení se odvíjí od závažnosti problémů a toho, jak dlouho Vás tyto potíže trápí. Obvyklé je 6 až deset schůzek. Jsou ale také problémy, s nimiž je možné se vypořádat za mnohem kratší dobu, např. 2-3 setkání, mezi ně patří úzkosti, tréma nebo posílení sebevědomí. Změna chce svůj čas, vaši energii a úsilí.

Jak je to s mýty o hypnóze?

Zapomeňte na hypnózu z detektivek a jevištních představení (kdy jsou jako objekty hypnózy záměrně vybíráni lidé extrémně hypnabilní a těch je v populaci velmi málo – cca 2,2%). V rámci léčené hypnózy a hypnoterapie není možné přinutit klienta dělat něco, co sám nechce a co je v rozporu s jeho morálními zásadami. Taktéž představa, že vás terapeut zhypnotizuje a vy se zázračně uzdravíte, je mylná. Jde o terapii, kdy je podstatná vaše spolupráce k nalezení řešení. Pasivní čekání na zázrak je předurčeno k neúspěchu celé terapie. Dalším mýtem je, že si nic z hypnózy nepamatujete. Není to pravda