Psychoterapie

Psychologické poradenství- Psychoterapie

 

 

 

 

ZPŮSOB MÉ PRÁCE:
Prvořadým prvkem mé práce je osobní přístup a respekt individuality každého klienta.

Respektuji anonymitu a diskrétnost každého klienta.

JAK PROBÍHÁ PRVNÍ SETKÁNÍ:
Při prvním setkání si neformálně popovídáme a zhodnotíme vaše pocity a přání, které vás ke mně přivádějí. Na základě informací z naší konzultace vám učiním nabídku dalšího postupu a společné spolupráce k řešení vašeho přání.

DALŠÍ SETKÁNÍ:
Na konci každé konzultace si zhodnotíme průběh a zároveň si domluvíme, zda je potřebné v dalších konzultacích pokračovat, či nikoli.